Trabzon Üniversitesi’nden ‘hibrit eğitim’ kararı

Trabzon Üniversitesi, hibrit eğitime ilişkin senato kararlarını açıkladı.

Trabzon Üniversitesi’nden ‘hibrit eğitim’ kararı

Trabzon Üniversitesi Senatosu'nun 20 Şubat 2023 tarihli ve 63 sayılı toplantısında kabul edilen "2022-2023 akademik yılı bahar dönemi eğitim öğretim süreçlerine ilişkin kararlar", 30 Mart 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulanmak ve sadece 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere güncellendi.

Senato kararı ile yapılan güncellemeye göre;

Trabzon Üniversitesi ön lisans, lisans (hazırlık sınıfı dahil) ve lisansüstü (tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki zorunlu ve seçmeli kredili 5000 ve 6000 kodlu derslerin) programlarında 2022-2023 Bahar Yarıyılında açılan tüm teorik ve uygulamalı derslerin, 10 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren derslere yüz yüze devam etmek isteyen öğrenciler için devam şartı aranmaksızın, haftalık ders programlarında belirtilen saatlerde yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine karar verildi.

Dersliklerde hem yüz yüze hem de çevrimiçi uzaktan öğretimle aynı anda yapılan derslerin öğretim elemanları tarafından kayıt altına alınmasına, ders kayıtlarının ve dersle ilgili ek öğretim materyalleri ve kaynakların öğrenciler ile paylaşılması kararlaştırıldı.

 

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimlerine devam eden öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine, ön lisans ve lisans öğretim programları bünyesinde yer alan ve Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla "Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb.) 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlatılmasına ve bu amaçla ders programlarının güncellenerek (uygulama derslerini de içerecek şekilde) duyurulmasına karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların, 10 Nisan 2023 tarihine kadar yapılmayan kısımlarının (Şubat, Mart ve Nisan aylarında), akademik birimlerimizin ilgili kurullarının derslere göre alacağı kararlarla birlikte yarıyıl içerisinde ya ödev, proje vb. şeklinde ya da yüz yüze yapılması uygun görüldü.

2547 Sayılı Kanun 5(1) maddesi kapsamındaki Atatürk ilke ve İnkılap Tarihi II ve Türk Dili II dersleriyle, Bilişim Teknolojileri ve Kariyer Planlama derslerinin daha önceden de yapıldığı gibi TRÜ UZEM sistemi üzerinden asenkron olarak yürütülmesi ve teorik ve uygulamalı derslerin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi yarıyıl içi çalışmalarının, özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren dersler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak, TRÜ Senatosunun 16 Mart 2023 tarih ve 64 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yürütülmesine hükmedildi.

Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme, tek ders, ek sınavlar, azami öğrenim sonu sınavları ile tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların nasıl yapılacağının (Yüz yüze veya çevrim içi) ise Mayıs ayı başında belirlenmesine ve lisansüstü programlarında yer alan tez, seminer ve uzmanlık alanı dersi gibi dersler ile tez önerisi savunma sınavları, tez izleme komitesi toplantıları ve seminer sunumlarının çevrim içi veya yüz yüze yapılmasına karar verildi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ilgili mevzuatı hükümlerine göre yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarındaki derslerin yürütülmesinde ise bir değişik yapılmadı. Kararların gereğinin Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Hibrit eğitim modeli nedir ?

Hibrit eğitim, geleneksel sınıf eğitimini ve çevrimiçi öğrenme yöntemlerini bir araya getiren bir öğrenme modelidir. Bu yöntemde öğrenciler hem yüz yüze sınıf ortamında öğretmenleriyle bir araya gelirler hem de çevrimiçi öğrenme platformlarından yararlanırlar.

Bu yöntemde, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişim yüz yüze sınıf ortamında gerçekleştirilebilirken, öğrenciler çevrimiçi öğrenme materyallerine erişerek kendi kendilerine öğrenmeye devam edebilirler. Bu sayede öğrenciler, öğrenme süreçlerini daha esnek bir şekilde yönetebilir ve kendi öğrenme hızlarına uygun olarak çalışabilirler.

Hibrit eğitim, özellikle pandemi döneminde yaygınlaşmıştır. Bu yöntem, yüz yüze eğitimin sağladığı sosyal etkileşim ve çevrimiçi öğrenmenin sağladığı esneklik ve erişilebilirlik avantajlarını bir arada sunarak, öğrencilere daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER