Belediye faaliyet raporu açıklandı.

Açıklanan raporda, 2022 yılı gider bütçesi 330 milyon lira olarak tahmin edilirken, gerçekleşen gider ise 270 milyon 628 bin 380 lira olarak belirlendi.

Belediye faaliyet raporu açıklandı.

Akçaabat Belediyesinin Nisan ayı 3. Oturumu Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilk olarak gündem dışı maddeler ele alınarak komisyonlara sevk edilirken belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu açıklandı.

Açıklanan raporda, 2022 yılı gider bütçesi 330 milyon lira olarak tahmin edilirken, gerçekleşen gider ise 270 milyon 628 bin 380 lira olarak belirlendi.

Başkan Ekim, “Modern kamu mali yönetiminde şeffaflığın, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın önemli dokümanlarından biri olan faaliyet raporu her dönem olduğu gibi 2022 yılında da doğruluk ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda belediyemiz tarafından hazırlandı. 2022 yılı faaliyet raporunda, belediyemiz hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, mali bilgilere, 2020- 2024 dönemi Stratejik Planı ve 2022 yılı Performans Programı uyarınca yürütülen faaliyetler ve performans bilgilerine yer verdik. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere destek veren ve bizimle birlikte çalışan bütün meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, birim amirlerimize, belediye çalışanlarımıza ve Akçaabatlı hemşerilerimize saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

2022 faaliyet raporu oy çokluğuyla belediye meclisinde kabul edildi.

Belediye Faaliyet raporu nedir ?

Belediye faaliyet raporu, bir belediyenin belirli bir dönem içinde gerçekleştirdiği hizmetlerin ve projelerin özetini içeren bir rapordur. Bu rapor, belediyenin vatandaşlarına hesap vermesi, yönetim süreçlerini şeffaf hale getirmesi ve gelecekteki faaliyet planlarını belirlemesi için önemlidir.

Belediye faaliyet raporu genellikle şu bölümleri içerir:

  1. Giriş: Belediye başkanı veya yöneticisi tarafından bir özet sunulur.

  2. Belediyenin genel performansı: Belediyenin faaliyetleri, bütçesi ve personel sayısı gibi konularda bilgi verilir.

  3. Hizmetler: Belediyenin sağladığı hizmetler (temizlik, yol bakımı, su ve kanalizasyon, parklar ve bahçeler, vb.) hakkında bilgi verilir.

  4. Projeler: Belediyenin planladığı veya tamamladığı projeler (yeni yollar, parklar, kamusal binalar, vb.) hakkında bilgi verilir.

  5. Mali durum: Belediyenin mali durumu hakkında bilgi verilir (bütçe, vergi gelirleri, harcamalar, vb.).

  6. İnsan kaynakları: Belediyenin personel politikaları, çalışan sayısı, işe alım ve eğitim programları hakkında bilgi verilir.

  7. Çevresel etkiler: Belediyenin çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik stratejileri hakkında bilgi verilir.

  8. Gelecek planları: Belediyenin gelecekteki hizmetler ve projeleri hakkında bilgi verilir.

Belediye faaliyet raporu, belediyenin vatandaşlarına hesap vermesini sağladığından ve şeffaflık sağladığından, bir belediyenin yönetiminde önemli bir araçtır. Ayrıca, gelecekteki faaliyetler için yol haritası oluşturmak için de önemli bir kaynak sağlar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER