Belediye meclisi hangi gündemle toplanacak ?

Akçaabat Belediye Meclisi Nisan ayında Hangi gündem ile toplanacak işte detaylar ...

Belediye meclisi hangi gündemle toplanacak ?

Akçaabat Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddeleriyle toplanacak.   

  2023 Yılı Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı Gündemi
1.    Belediyemiz Encümeninde görev yapmak üzere 3 (üç) meclis üyemizin gizli oylamayla seçiminin yapılması.
2.    Belediyemiz İmar Komisyonunun kaç üyeden oluşacağının ve süresi 1 (bir) yılı geçmemek üzere görev süresinin belirlenmesi ile üye seçimlerinin yapılması.
3.    Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun kaç üyeden oluşacağının ve süresi 1 (bir) yılı geçmemek üzere görev süresinin belirlenmesi ile üye seçimlerinin yapılması.
4.    Belediyemiz Çevre Komisyonunun kaç üyeden oluşacağının ve süresi 1 (bir) yılı geçmemek üzere görev süresinin belirlenmesi ile üye seçimlerinin yapılması.
5.    Belediyemiz Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun kaç üyeden oluşacağının ve süresi 1 (bir) yılı geçmemek üzere görev süresinin belirlenmesi ile üye seçimlerinin yapılması.
6.    Belediyemiz 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
7.    Denetim Raporunun okutularak Belediyemiz Meclisinin bilgilendirilmesi.
8.    Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Askı İlanına yapılan İtirazların görüşülmesi.
9.    Akçaabat İlçesi, Derecik Mahallesi 1:1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Askı İlanına ilişkin Belediyemiz Değerlendirme Raporunun görüşülmesi.
10.    Akçaabat İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama Planına ilişkin Plan Notu değişikliği teklifinin görüşülmesi.
11.    İlçemiz Dörtyol Mahallesinde Sokak ismi değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.    Belediyemiz Memur Norm Kadrosunda Dolu Kadro derece değişiklikleri yapılması talebinin görüşülmesi.
13.    İlçemiz Demirtaş Mahallesi 105 ada 16 parselde yer alan binaya ilişkin çatı talebinin görüşülmesi.
 

Belediye Meclisinin yetki ve sorumlulukları 

Belediye meclisi, yerel yönetimlerin yasama organıdır ve birçok görev ve sorumluluğu vardır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

  1. Belediyenin bütçesini hazırlama ve onaylama: Belediye meclisi, belediyenin yıllık bütçesini hazırlar ve onaylar. Bütçe, belediyenin faaliyetleri için ayrılan kaynakları ve harcama planını belirler.

  2. Belediye encümeni üyelerinin seçimi: Belediye meclisi, belediye encümeni üyelerini seçer. Belediye encümeni, belediye meclisinin aldığı kararları uygulamakla görevlidir.

  3. Yerel yönetimlerle ilgili kararlar almak: Belediye meclisi, yerel yönetimlerle ilgili kararlar alır. Bu kararlar, yerel hizmetlerin sağlanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve yerel yönetimlerin diğer faaliyetleriyle ilgili olabilir.

  4. Belediye başkanının denetlenmesi: Belediye meclisi, belediye başkanının faaliyetlerini denetler. Belediye başkanının belediye meclisi tarafından belirlenen hedeflere ve politikalara uygun davranıp davranmadığı kontrol edilir.

  5. Plan ve projelerin onaylanması: Belediye meclisi, belediyenin plan ve projelerini onaylar. Bu projeler arasında yeni binaların inşası, parkların yapımı veya yenilenmesi, yolların genişletilmesi veya yenilenmesi gibi konular yer alabilir.

  6. Vergi tarifelerinin belirlenmesi: Belediye meclisi, yerel vergilerin tarifelerini belirler. Bu vergiler arasında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, reklam vergisi gibi vergiler yer alabilir.

  7. Belediye şirketlerinin yönetimi: Belediye meclisi, belediyenin sahip olduğu şirketleri yönetir. Bu şirketler arasında su, elektrik, doğalgaz gibi hizmetlerin sağlandığı şirketler yer alabilir.

  8. Halkın katılımı: Belediye meclisi, halkın belediye işleriyle ilgili konularda katılımını sağlar. Halk toplantıları düzenlenir ve belediye meclisi toplantıları halka açık olarak yapılır.

Bu görev ve sorumluluklar, yerel yönetimlerin genel işleyişini sağlamak için önemlidir ve belediye meclisi üyeleri tarafından titizlikle yerine getirilmelidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER