Yıldızlı ’da yapılan bungalovlara suç duyurusu

Akçaabat Yıldızlı sahilinde yapılan turistik bungalov evlerle ilgili kıyı kanuna aykırı şekilde yapılaşmaya karşı Ziraat Odası Başkanı Cemil Pehlevan ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Yıldızlı ’da yapılan bungalovlara suç duyurusu

Sahilde bungalov evlerin yanı sıra izinsiz dolgularla dalga kıran yapıldığını söyleyen Pehlevan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından imar planının yeniden incelenmesi üzerine çalışmaların durdurulması kararının alındığı gün TİSKİ tarafından bölgeye su bağlandığını açıkladı.

Pehlevan, 21 Aralık’ta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederken mahkemenin aksi yönde vereceği kararın emsal teşkil edeceği böylece kıyıların korunmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

KURUMLARIN BUNGALOV YAPILARIYLA İLGİLİ YAZISI

Pehlevan, bungalovlar ilgili Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğünden konuya ilişkin gelen yazıları paylaşarak şunları söyledi; “Akçaabat ilçesi Yıldızlı Ortamahalle sınırları içerisinde 162 ada 12 Nolu parselde yapımı devam eden bungalovlar ve 163 ada 12-15 parseller ve 163 ada 1 parselin kuzeyinde yapılan dalgakıranlar ile ilgili olarak yaptığımız şikâyetler sonucu kurumların vermiş olduğu cevapları kamuoyu ile duyurma gereği duyduk.”

BÜYÜKŞEHİR: İZİNSİZ YAPININ DURDURULMASI…

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2022 tarihli yazısı: "Söz konusu bungalovların yer aldığı 162 ada 12 nolu parsel imar planında rekreasyon alanı olarak planlanmış olup kıyı kenar çizgisinin kara yönünde 100 m genişliğindeki sahil şeridinde yer almaktadır. Rekreasyon alanlarında yapılabilecek kullanımlar plan notlar ile belirlenmiş olup, ilgili plan notlarına göre rekreasyon alanlarında bungalov (konaklama) yapılamamaktadır. Ayrıca Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 17. Maddesine göre bu alanlarda konaklama tesisi yapılamayacağı belirtilmektedir. Yapılan incelemede muvakkat yapı ruhsatının konaklama amacıyla verildiği ve yapılan incelemede imalatın duvar ve dolgu suretiyle gerçekleştirildiği için, 162 ada 12 nolu parsel verilen muvakkat inşaat ruhsatının tarafımızca mevzuata uygun düzenlenmediği değerlendirilmekte olup. Muvakkat yapıya düzenlenen ruhsatın iptal edilerek devam eden inşaatın ivedilikle durdurulması ve ilgi sayı yazıda bahsi geçen ve izinsiz olduğu belirlenen dalgakıran ile ilgili gerekli işlemlerin yapılarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 11. Maddesine istinaden başkanlığımıza bilgi verilmesi " denilmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğü 20.12.2022 tarihli yazısı:

"Söz konusu müdahale ile ilgili olarak; Başbakanlık Makamının 2006/27 sayılı Genelgesinin 2. Maddesi indeki "Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri, zaruri hallere münhasır olmak zere DSİ Genel Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır. Bunun dışında dere yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılarla ilgili kurum veya kuruluşlarca onaylı bir projeye dayandırılacaktır." ifadesi ile 3. Maddesindeki "Dere yatakları üzerinden veya sınırından geçilerek enerji nakil hattı, yol, petrol-doğalgaz boru hattı, telefon hattı içme suyu ve kanalizasyon hatları ve benzerleri gibi çeşitli kuruluşlarca değişik maksatlı yapılar inşa edilmeden önce DSİ’nin ilgili Bölge Müdürlüklerinden mutlak suretle görüş alınacak ve yapılacak tesislerin bu görüşe uygun olarak inşası sağlanacaktır." ifadeleri gereği müdahalenin ivedilikle kaldırılmış ve olası taşkın anında oluşabilecek can ve mal kaybında kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu olmadığının, tüm sorumluluğun müdahalede bulunana ait olduğunun bilinmesi hususunda"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 26.12.2022 tarihli yazısı:" konuya ilişkin mahallinde yapılan incelemede; söz konusu parselde yapımına başlanan imalatların kaba inşaatının tamamlandığı, çatı ve duvar imalatının henüz başlamadığı, 162 ada 12 parseli çevreleyecek şekilde istinat duvarı ve 162 ada 12-15 parseller ile 163 ada 1 parselin kuzey yönünde dalgakıran yapıldığı tespit edilmiş olup Kıyı Kenar Kanununa aykırı olarak onaylanan yapı ruhsatlarının iptal edilmesi, yapılan imalatlara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Ve 42. Maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı, Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. ”denilmektedir.

CSB Bilgilendirme (4131591) 29.12.2022 tarihli yazısı: "Şikâyete konu 162 da, 12 parselin (eski 22H-3 ve 22H-4 pafta,213parsel), mülga Trabzon Belediyesi Meclisinin 02.11.1993-12.07.1993 tarih ve 505-260 sayılı meclis kararları ile onaylanan Trabzon Sahil Kesimi Revizyon |İmar Planına göre ,"Kamuya Açık Kıyı Gezinti Bandı" olarak tanımlanan alanda kaldığı, Trabzon Sahil Kesimi Revizyon imar plan notlarının 1.Maddesinde ; "planda onama siniri içerisinde bulunan, kumsal, kamuya açık kıyı gezinti bandı, kamu park alanı, Trabzon Belediyesi plaj düzenleme alanında Kıyı Yönetmeliğinin 1. Bölüm koşulları uygulanır. Bu alanlardan cephe alacak parsel indas edilemez." Hükmüne yer verildiği ve Yıldızlı Mahallesini kapsayan sahil şeridinin Yönetmeliğin 16. Maddesinin c bendi uyarınca belirlendiği, 163 ada,1 parselin de Trabzon sahil Kesimi Revizyon imar Planına göre sahil şeridinde kaldığı tespit edilmiştir. Akçaabat Belediye Başkanlığınca, Yıldızlı Mahallesi, 163 ada, 1 parsele ilişkin 18.07.2016 tarih ve 466 nolu encümen kararına istinaden geçici yapı ruhsatı ile ruhsatlandırılan yapının, Kıyı Kanununa tabi olduğu ve sahil şeritlerinde yapılacağı, 18.08.2016 tarih ve 2016-233 nolu geçici inşaat ruhsatının Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18.Maddesine aykırı olarak onaylanmıştır."

"Yıldızı Mahallesi, 163 ada.1 parsele ilişkin mahallinde yapılan incelemede; 18.08.2016 ve 2016-233 nolu geçici inşaat ruhsatına konu 2 katli yapının restoran olarak kullanıldığı ayrıca bahse konu alanda, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında ruhsat harici imalatların yapıldığı tespit edilmiş olup Kıyı Kanununa aykırı olarak onaylanan yapı ruhsatının iptal edilmesi, yapılan imalatlara ilişkin 3194 sayılı imar Kanunun 32. ve 42. Maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Ayrıca 01.12.2022 tarihinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun ilgili maddelerine göre telafisi imkânsız hasarlar oluşmadan gereken işlemin yapılması için yapmış olduğumuz şikâyetin üzerinden 30 gün geçmesine rağmen kurumumuza yazılı cevap verilmediği gibi şikâyete konu alanda tahribat devam etmektedir.

Kurumumuz tarafından yazılı ve sözlü yapmış olduğumuz şikâyetlerden 20.12.2022 tarihine kadar tahribatın önlenmesini sağlayamadığımızdan 21.12.2022 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına izinsiz Deniz dolgusu ve Kaçak yapı inşaatı için ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söylenecek başka söz, yazılacak yazı kalmadı!

Sonuç olarak; sabah erken kalkan deniz doldururken, kıyılar koruyan 3621 sayılı Kıyı Kenar Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,2782 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili belediyeler kıyıların birilerinin menfaatine ilelebet yok edilmesine neden suskun! Trabzon'un yönetimini teslim ettiğimiz yöneticiler günümüz teknolojik imkânlarında çalışma alanına giren konularla ilgili yanlış uygulamalara neden müdahale etmez.

Şehirlerin giderek daha fazla denize yaklaştığı düşünülse de aslında durum hiçte sanıldığı gibi değil. Çünkü artık o alanlar hâksiz bir şekilde özel mülkiyete konu alanlar.

Ayağınızı denize sokmanızın bir bedeli var! İşletme sahipleri, sahile ev yapan, dolgu yapan şahıs ya da müteşebbisin denizi dededen kalma malı gibi sahipleniyor. Bütün bunlar yaşanırken ilgili Kamu kurumlarının uygulamakla mükellef oldukları kanunları neden uygulamaya koymazlar!

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER